O projekcie

Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych

Nazwa programu : : INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001157

Realizacja : 1.5.2018 – 31.12.2020

Odbiorca : Wyższa Szkoła Zawodowa i Średnia Szkoła Przemysłowa,  Jičín, Pod Koželuhy 100

Partner projektu: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Wałbrzyska 35-37 58-100 Świdnica

Koszt całkowity : 78 599,55 €

Działania :

  • Przygotowanie kursu kształcącego z ukierunkowaniem na uzyskanie zawodowych umiejętności w dziedzinie rozwiązań inteligentnych domów ( część budowlana, instalacje elektryczne, automatyczne sterowanie funkcjami, wykorzystanie PLC, komunikacja bezprzewodowa, odnawialne źródła energii, itp. )
  • Realizacja wspólnego kształcenia, które będzie przebiegać po obu stronach granicy w siedzibach partnerów
  • Współpraca między szkołą i firmami ( realizacja wspólnego kształcenia we współpracy z  firmowymi partnerami po obu stronach granicy )