05/2018 – Początek projektu
06/2018 – Spotkanie CZ
8/2018 – Spotkanie PL
10/2018 – Otwarcie konferencji PL
planowane zakończenie projektu

05/2018 – Początek projektu

Przygotowanie kursu kształcącego z ukierunkowaniem na uzyskanie zawodowych umiejętności w dziedzinie rozwiązań inteligentnych domów ( część budowlana, instalacje elektryczne, automatyczne sterowanie funkcjami, wykorzystanie PLC, komunikacja bezprzewodowa, odnawialne źródła energii, itp. Więcej informacji

06/2018 – Spotkanie CZ

27.6. – 28.6 miało miejsce pierwsze spotkanie w pomieszczeniach Wyższej  Zawodowej i Przemysłowej Szkoły w Jiczinie  w ramach projektu Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Więcej informacji

8/2018 – Spotkanie PL

Drugie spotkanie w ramach projektu Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych mialo miejsce 29.08.2018 w polskiej Świdnicy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych, który odwiedzili nauczyciele z Wyższej Zawodowej i Przemysłowej Szkoły w Jiczinie.

Więcej informacji

10/2018 – Otwarcie konferencji PL

W polskiej Świdnicy miała miejsce uroczysta konferencja otwierająca projekt Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych, który jest częścią programu dofinansowania INTERREG V – Czechy – Polska .Partnerem Wyższej specjalistycznej szkoły i średniej szkoły przemysłowej Jičin jest polski Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych ze Świdnicy a całkowita dotacja projektu stanowi więcej niż 2 mln koron.

więcej informacji

 

planowane zakończenie projektu